Etiketter

, , , , , , , , , , ,

image

Mindfull eller mindless?
Alla vet att man kontinuerligt måste träna upp sin kondition om den ska bli bättre.
Vad de flesta inte vet är att samma sak gäller återhämtning och vila. Den kapaciteten går att optimera. Enkelt. Återhämtar vi oss snabbare och med högre kvalitet så kan vi också vara aktiva och fokuserade under längre tid och på högre nivå.
Det som händer under djup avslappning är dessutom direkt knutet till den kreativa förmågan och vår psykiska och fysiska hälsa.

Så –

Knopp och kropp hänger ihop!
Här tar vi upp teori och praktiska övningar för att dels förstå att kvaliteten och resultaten av vad vi presterar ökar genom att vi också ser till att optimera åtrhämtningskapaciteten – aktivt såväl som passivt.
Vi omdefinierar begreppen träning och återhämtning och kommer inse att kreativitet är människans naturliga tillstånd.
För att ha tillgång till dessa resurser kan vi inte tömma batteriet hur som helst. Det hela är egentligen mycket enkelt. Hälsa bör ses ur tre perspektiv – aktivitet/rörelse – återhämtning/vila och näring/mat.
Idag har det med mängder av träningsmetoder, dieter och andra trender blivit ganska komplext att göra kloka val.

Under kursen får du insikt i helheten men också strategiskt och vad du själv konkret och enkelt kan göra.

Kopplat till kreativitet och innovation brukar vi prata om den viktiga inkubations- /reflexionstiden för att få idéer att blomstra. Vi knyter an till detta också på ett direkt sätt.

Kursen görs i samarbete med Crearum.

 

Tid: 3 juni, Cleantech Park, Linköping. Start med lunch; 12-17, se kursinbjudan

För mer information eller frågor kontakta: ewa@crearum.se

 Kursinbjudan och info hittar du här!

Välkommen!