xin

Xin – “the Heart/Mind” i den kinesiska medicinen. Hjärtat som inom TCM inte bara anses vara en pump för blodet, utan Kejsaren i kroppen. Vårt emotionella centrum. Den som ska fatta rätt beslut i rätt tid med rätt strategier. Tala sanning. Tala från Hjärtat.

Vi har mycket gamla spår av detta i vårt språk. Hjärtesorg, att följa sitt hjärta, brustet hjärta…uttrycken är många. Vi svänger oss med dem än idag. Varför ?

Modern vetenskap skönjer ljus över saker som kanske en gång i tiden var en mer inkluderande och riktig modell över vår kropp och vårt sinne.

Gör dig själv en tjänst, bli berörd och fascinerad av en välproducerad BBC dokumentär.

#hjärtat #medicin #sinne #kroppochknopp #helhet #hälsa #ettgotthjärta