Etiketter

, , , , , , , ,

Hög svansföring och position

Stort tack riktar jag till gruppen från Autoliv jag fick förmånen att ägna hela måndagen tillsammans med. Vi började med att arbeta med sätt att först och korrigera vår hållning. Allt sitter i ”svansen” – bäckenets position.

Stress, stimuli och återhämtning

Tillsammans med Ewa Svensson från Crearum och Mattias Diener från ÅF arbetade vi med att förstå och medvetandegöra hur vårt inre – nervsystem och hjärna tolkar och vänjer sig vid extern stimuli/stress/distress. Hur vi på ett enkelt sätt i vardagen kan neutralisera stillasittande och monotonins skadliga effekter på oss. 

Andningen, Allostas, fysisk- och psykisk hälsa

Mycket tid ägnades både solo och i par för att förstå problemet med ”allostas” och lära oss att ta kommando över andningen genom vilken vi effektivt och snabbt faktiskt kan ändra på vår biokemiska ”set-up”.  På så vis kan vi genom en praktisk och enkel metod finna större fokus, bättre stresstålighet, bättre återhämtning och metabolism. Är vi medvetna om dessa mekanismer och får in en så enkel praktik som 10 minuter om dagen så påverkar vi även vår förmåga att fatta beslut, kreativitet och vår samarbetsförmåga. Något alla organisatoner och individer ar nytta av. Framför allt är det knutet till lust och lätthet vilket är motsatsen till den psykiska ohälsa som idag är ett av de största – och snabbast växande samhällsproblemen. Detta trots allt mer ökande resurser på området. Något matchar uppenbart inte i den ekvationen.

Aerob- och anaerob förmåga

Utgångspunkten i metoden är att människans fysik och biologi utvecklats under evolution i miljontals år och är direkt knuten till beteende och mående.

Många metoder är idag fokuserade på att ändra på ”tänket” – knoppen. Men faktum är att om vi skalar löken ett lager till, och sätter oss i förarsätet för vissa funktioner som styr vår fysiologi – kroppen- så ändras även funktionen av knoppen. På det här sättet kommer vi också åt processer och mönster som så att säga ”går under vår egen radar”. 

Kropp och knopp helt enkelt!

Återigen – stort tack!