Stort tack till ÅF- gänget i Linköping som jag hade förmånen att spendera eftermiddagen tillsammans med. 

Vi arbetade både teoretiskt och praktiskt för att förstå sambanden mellan beteende, andning, fokus och kreativitet.

En lyhörd, intresserad och inte minst lekfull grupp vilket visade sig när vi gick igenom det autonoma nervsystemet, andningsprotokoll, hållning samt mental och fysisk kapacitet. 

Förståelse för vår egen fysiologi är en förutsättning för att finna hållbara och utvecklande strategier i livet. Här spelar såna förbisedda saker som svansföringen, diafragma, andning och ett lekfullt sinne roll. Stort tack även till  Mattias Diener för processarbete och struktur.

På återseende hoppas jag!

#åf #andetaget #träning #hälsa #psykiskhälsa #vitalitet #stresshantering #stimuli #återhämtning #resurser #strategiskthälsoarbete