Etiketter

, , , , , , , ,

Det dags att omdefiniera begreppet ”Träning”!

”Människan är det enda djur som kan röra sig genom terrängen; gå, springa, krypa, rulla och hoppa. Dyka ned i vattnet, hämta något på botten, simma över till andra sidan. Ta sig upp på land, klättra upp för berget. Ta sig upp på platån och kasta något för att träffa mitt i prick.”

Detta är utgångspunkten för den typ av träning vi lanserar i höst. I själva verket är det verkligen inte alls något nytt, snarare handlar det om att hitta tillbaka och inkludera sådant som idag inte betraktas som ”träning”.

”Träning” är ju egentligen människans artificiella försök att återskapa det hon borde ha gjort var dag med sin kropp och knopp. Så – hur ser den träningen ut? Utgår den från de behov vi har och den design som vi utvecklat fysiskt och mentalt under hundratusentals år?
Eller utgår den från en trend, ett färdigt utbud, utseende och ständig prestation?
En del träningstrender bygger ju på att idag betala pengar för att göra gammalt hederligt kroppsarbete. Sådant vi historiskt har gjort allt för att slippa utföra betalar vi alltså pengar för att få göra idag. Bara det inte kallas arbete utan träning så går det att sälja.

De flesta träningsprogram är designade för att skapa maximal effekt i ett begränsat/specialiserat utförande eller aktivitetsområde. Du kommer förmodligen bli stark, rörlig och uthållig. Om inte alla tre – så förhoppningsvis en av aspekterna. Vanligtvis är överföringen till andra aktiviteter ganska låg.

Löpning är ett bra exempel där också skadefrekvensen över tid talar för sig själv. Vi ÄR helt enkelt inte gjorda för att BARA springa (och i vardagen sitta still). Monotoni är gisslet. Relevanta frågor att ställa är VARFÖR man springer – mot någonting eller från någonting? HUR springer du? Lätt, fort, långsamt, segt, tungt, i terräng eller på plant underlag, fokuserat eller tar du in din omgivning?

I många kroppsvikts-baserade träningssystem ligger fokus på statiska positioner och hög uthållighet. Mindre eller ingen vikt läggs alls på återhämtnings-strategier, rörelsekvalitet och hur du bör och ska väva in dina träningskvaliteter i ALL annan aktivitet. Vardag som träning.
Under snart 20 år i arbete som tävlande och coach i landslag, utbildare och kinesisk medicinare har jag också sett hur de flesta skador hos tränande – elit som motionär – beror på brister i återhämtning, rörelsekvalitet och monotoni i träning. Har man den grunden och på detta lägger hög intensitet och hög belastning är skadorna endast en tidsfråga.

Då vi integrerar element som vanligtvis är separata och isolerade från varandra kastar vi ut en hel del vanliga antaganden om träning och återhämtning genom fönstret.
Genom att starta lågintensiv aerob träning och gradvis öka komplexitet och intensitet kan vi utvecklas i rörelse- och aktivitetsförmåga oavsett ålder och utgångsläge.

Framför allt skapar det nyfikenhet och är kul!

Är du redo att omdefiniera ditt träningsparadigm?
I sådana fall – Häng med!

Prova på pass 27/8 kl. 18.00 – 19.15
Terminsstart 10/9 kl. 18.00 – 19.15

Du kan läsa mer HÄR!