Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Stort tack till Ostlänkenprojektet på Tyréns och ÅF för er tid och uppmärksamhet under gårdagen.

Vi kryssade mellan våra instinkter och vår medvetenhet för att illustrera och bli medvetna om sambanden mellan kropp & knopp, prestation & vila, hållning & andning.
Nivån på fokus, kreativitet, problemlösning, lust och driv bottnar helt i vår återhämtningsförmåga. Vad vi idag vanligtvis missar är att vi kan sätta oss i förarsätet just där – och förbättra vår återhämtningskapacitet. För att kunna det måste vi etablera ett nuläge – som inte alltid är där jag tror.
Tack för en inspirerande och rolig eftermiddag!

Evolvera A51tilljpg-1
#evolvera #evotraining #kroppochknopp #fokus #återhämtning #stresshantering #stimulirespons #roligt