Etiketter

, , , , , , ,

Den utmärkte Gil Hedley ger en ”hands-on” förklaring omkring  ”IT-bandet”, eller Tractus Iliotibialis som det anatomiska namnet är.

Det är ett populärt område på kroppen att ”plåga”. För det gör ont och känns spänt och stelt. Under en period gick det som en våg av ”foamrolling”, ja den kanske ännu håller på egentligen. Själv använder jag foamroller som ett redskap för att skapa MER rörelse som kan vara svår att komma åt i vardagen. Ibland är det också ett effektivt redskap för att påverka underliggande vävnadsstruktur mer resolut.

It-bandets syfte?
it

”IT-bandet” är beläget längs en funktionell linje där många har problem idag, framförallt pga otillräcklig (eller för mycket monoton) rörelse. Lösningen är inte så pass enkel som ”träning” (ej samma sak som rörelse) då man ofta påträffar problem i detta område hos relativt vältränade människor. Viss typ av träning kan tvärtom förvärra problemen i området. Att med våld försöka trycka ut, rulla eller banka Tractus Ilio Tiialis till underkastelse är en mycket dålig idé. Det förresten en dålig approach vilken plats man än väljer på kroppen.
Att det känns spänt är inte så konstigt, då denna anatomiska struktur SKA skapa stabilitet och styvhet mellan höft och knä. Denna vävnad har dessutom MÅNGA smärtreceptorer, vilket är just anledningen till att det gör så förbenat ont att rulla på denna plats på benet. Anledningen till den smärta du känner när du rullar är INTE att det är något fel på IT-bandet, utan för att denna struktur är bestyckad med stor mängd nervändar som ska uppfatta saker och ting. Smärta är en aspekt, men så även position, anspänning, avslappning, tryck, sträck etc. Att då skapa ytterligare ett stort smärtpåslag genom att försöka ”trycka ut” en vävnad som är designad för att hålla benets övriga strukturer på plats och ge styvhet och stabilitet gör sig ju bara inte. Det är rent korkat.

Verklighet och inbillning

Intressant är också att de anatomiska kartor som används vid många terapeututbildningar beskriver denna struktur helt inkorrekt. Det är ju inte ett ”band”, utan snarare ett ”hölje” och en mycket mer komplex och omfattande struktur än de flesta tror. ”Bandet” som syns på bilden ovan är ju gjord med ett snitt i fascian för att också kunna se underliggande muskulatur. Det är inte så vi ser ut i verkligheten och tror man det är det ju bekymmersamt, speciellt om man arbetar med kroppsterapi då ens bild av den vävnad man arbetar med inte alls överensstämmer med den faktiska kroppen. Även om det gått en formlig trend igenom terapeutvärlden beträffande ”Myo-fascia” och de flesta idag vet vilken vävnad som menas, så råder det fortfarande stor okunskap om sammanhang, syfte, samband och integration med övrig vävnad, fysisk funktion och rörelse.

Respektfull approach

Smärta i detta område beror istället ofta på problem i fot, fotled, knä, rumpan, höftled eller ländrygg. Det kan vara av visst intresse att försöka påverka den underliggande muskulaturen under IT-bandet, men det görs knappast av extremt tryck utifrån. Istället brukar den bästa approachen vara en mer respektfull hållning till kroppen och sinnet genom att förse kroppen med rörelse som den i vardagen inte får, eller genom någon mer inkännande metod. Utsätter du dig för mycket monoton belastning i arbete eller träning är det inte omöjligt att just detta är orsaken till din smärtproblematik.  Just detta är inte en plats för forcering.

Mycket nöje med en utmärkt och handfast förklaring här ovan.