Etiketter

, , ,

– Do you have any thought about why the world seems to be following Bill Gates lead in this crisis?

– I have never heard or read any publications on epidemiology of Bill Gates…but perhaps i have overlooked some of his qualifications.

När vetenskap som inte passar vissa (läs de flesta som hörs och som de flesta lyssnar på) dras ned i smutsen. Professorn talar ur skägget och går från klarhet till klarhet. Att det blir rent emotionellt halvvägs in i intervjun visar på hur frustrerande det måste vara att ha lösningar på allvarliga problem men inte bli lyssnad på, utan tvärtom misskrediterad. Att misslyckas med att skydda våra äldre säger mer om hur vi allmänt ser på äldrevården och hur mycket resurser och kompetens som läggs där än om något annat. Det är en skandal. Och kommer att ske igen då detta är hur systemen fungerar.
Dessutom är det betryggande att höra någon som är för vaccinering ifråga sätta vaccin i detta fall då viruset snart är borta. Men här finns självklart affärer att göra.

Sveriges position får i detta fall dock visst stöd. Ändras situationen får vi omvärdera, men den verkliga verkligheten verkar onekligen vara annorlunda än den mediala upplevda verkligheten.

Denna serie borde ses av alla.