Andetaget – kurs i Medveten Andningsteknik

Andetaget

Känner du igen något av följande?

 • Astmatiska besvär
 • Sömnsvårigheter, svårt att slappna av
 • Energilöshet
 • Överträningssyndrom
 • Oro/ångest
 • Smärtrelaterade problem
 • Stressrelaterade problem
eller vill du
 • Lära dig hur du snabbt kan ändra mentalt tillstånd efter dina behov
 • Ta din träning till en ny nivå
 • Optimera tävlingsträning & undvika överträning
 • Bättre hantera stress under prestation
 • Optimera din återhämtningsförmåga – djup avslappning
 • Hitta sambandet mellan andning, hållning, motorik och mobilitet
 • Förbättra rörelsekvalitet
Då är den här utbildningen något för dig!

Vi har utbildningen uppdelad på två steg – Andetaget 1 & 2.

Syre är näringsämnet vi glömde bort.
Koldioxid är lugnande och helt avgörande för god syreupptagningsförmåga.
Diafragman är muskeln vi tappade i farten.

improve_lung_health_better_breathing1
Träning innebär idag oftast två saker: vi tränar det kardiovaskulära systemet – konditionen och vi tränar det muskulära systemet – styrkan. Detta kan vi vanligtvis ganska mycket om.
Vi följer dessutom olika dieter – makro-nutrienter. Vi äter kosttillskott – mikronutrienter.
Men hur ofta tränar vi det system som är katalysatorn och motorn bakom alla dessa ovanstående delar?
Hur ofta är vi medvetna om vår andnings förbindelse med resten av vår kropp…och knopp?

Kvaliteten på andningen är avgörande för motoriska, metaboliska och känslomässiga funktioner. Det är navet vilket allt snurrar runt. Andningen är också det första som ändras när vi ändrar känslotillstånd, oftast utan att vi är medvetna om det.

Faktum är att balansen mellan syre och koldioxid är helt avgörande för vår hälsa, och i själva verket har de flesta människor inte problem med att få in tillräckligt med syre. Mer handlar det om tolerans av koldioxid, vilket till en början kan verka kontraintuitivt.

Det är koldioxid som är triggern för inandning, inte brist på syre.
I princip alla astmatiska problem ligger i den här zonen.
Samma sak gäller oro och ångestrelaterad problematik, vilket är extremt vanligt idag. Symtom på detta kan vara sömnproblem, hjärtklappning, oproportionerlig nervositet, panikångest etc.
Andningen är fjärrkontrollen till vår hjärna och vårt nervsystem. Åt andra hållet är också andningen hjärnans ”fingeravtryck”.
Vi kan hantera detta bättre än vi gör, och det är faktiskt lättare och roligare än du tror!

Genom att skaffa oss en bas med specifika metoder och protokoll kan vi direkt börja använda andningen som en aktiv del och katalysator i vår vardag vare sig det gäller träning, tävling, jobb, fritid eller vila.

Kursen riktar sig till dig som är nyfiken eller har lust och behov att få mer tillgång till dig själv.

Vi har utbildningen uppdelad på två steg – Andetaget 1 & 2.

Andetaget 1

Innehåll:

 • BOLT-test
 • Andetagets anatomi & neurologi – varför & hur viss andning påverkar oss.
 • ”Det lilla kretsloppet” – Hjärta & lungor.
 • Samband mellan andningsmönster – hållning – mentala tillstånd
 • Anatomisk och funktionell andning – medvetande och kunskap om andningsmuskulaturen
 • Hur du förbättrar din sömnkvalitet och återhämtning
 • Hur andningen är både symtom och lösningen till oro och ångest.
 • Näsandningens betydelse för arbetspuls, syreupptagningsförmåga och motorik
 • Diafragmans funktion och Vagusnervens påverkan på välbefinnande och funktion.
 • Syre & Koldioxid – hur det verkligen förhåller sig – Bohr-effekten.
 • Basövningar för astmatiska besvär.
 • Batteri med basövningar för medveten andningsteknik i aktivitet och vila.

Förbered dig på en tankeväckande, förändrande och framförallt rolig dag!

2021

Kursort:  Linköping

Datum: Lördag 27 november

Tid: 09.00 – 16.30

Plats:
Lokal i centrala Linköping, meddelas i anmälningsbekräftelse.

Pris:
Pris 1200 kr, anmälan är bindande
Kursmaterial ingår

Info och anmälan till:
paul@evotraining.se
Tel: 0708939176

Senaste anmälningsdag: 12 november 2021

OBS! Antalet deltagare begränsat – Först till kvarn!

Andetaget 2

Förkunskaper är genomgången Andetaget 1.
Här fortsätter vi, genom den bas vi har från Steg 1, att medvetet arbeta med andningen i vila och aktivitet.
Denna del innehåller fler moment med pulshöjning i ”träningssammanhang”, men även djupare former av avslappning/meditation.

 • Hur du använder BOLT-test & baspuls som redskap för att undvika överträning.
 • Fortsättningsövningar för astmatiska besvär.
 • Hur vi använder andningsstegar i fysik aktivitet och träning.
 • Sambandet mellan sinnestillstånd och andningsmönster.
 • Hur vi undviker syreskuld (och därmed överbelastning) under träning
 • Andningsprotokoll vid smärta och träningsrelaterade skador (inflammation).
 • Aerob vs Anaerob träningszon.
 • Träning & medveten andning – högre nivå på prestation & återhämtning
 • Näsandningens betydelse för arbetspuls, syreupptagningsförmåga och motorik
 • Betydelsen av lungornas elasticitet
 • Andningens betydelse för led-muskulatur och skadeförebyggande
 • Syre, koldioxid och metabolism – fett & kolhydrater.
 • Andningsprotokoll för djup avslappning & hög prestation
 • Praktiska övningar i aktivitet och stillhet

Kursort:  Linköping

Datum: Lördag 29/1 2022

Tid: 09.00 – 16.30

Plats:
Lokal i centrala Linköping, meddelas i anmälningsbekräftelse.

Pris:
Pris 1200 kr, anmälan är bindande
Kursmaterial ingår

Info och anmälan till:
paul@evotraining.se
Tel: 0708939176

Senaste anmälningsdag 15 januari 2022

OBS! Antalet deltagare begränsat – Först till kvarn!

Andetaget för företag & organisationer

Andetaget-ledarskap(1)

För företag och organisation anordnar vi skräddarsydda lösningar – från korta föreläsningar till kontinuerliga utbildningar i ”Andetaget”.
Fokus här är på proaktivt hälsoarbete och medveten andning som styrmedel för mentala tillstånd, energi, fokus, engagemang, kreativitet och återhämtning.
Vare sig det handlar om att vara ned för bättre återhämtning och sömn, ökad medvetenhet i kommunikation, ökat fokus inför kommande uppgifter, ett kreativare och mer kommunikativt sinnelag och ökad stresshanteringsförmåga finns det verktyg för att optimera ledares och medarbetares förmågor.
Det är dessutom ett roligt och tankeväckande sätt att underlätta gott samspel i en grupp.

För mer information om upplägg och prisbild – vänligen kontakta: paul@silfverstrale.se

diaphragmatic-breathing-360-o-1