Evotraining

Tags

, , , , , , , ,

Det dags att omdefiniera begreppet “Träning”!

“Människan är det enda djur som kan röra sig genom terrängen; gå, springa, krypa, rulla och hoppa. Dyka ned i vattnet, hämta något på botten, simma över till andra sidan. Ta sig upp på land, klättra upp för berget. Ta sig upp på platån och kasta något för att träffa mitt i prick.”

Detta är utgångspunkten för den typ av träning vi lanserar i höst. I själva verket är det verkligen inte alls något nytt, snarare handlar det om att hitta tillbaka och inkludera sådant som idag inte betraktas som “träning”.

“Träning” är ju egentligen människans artificiella försök att återskapa det hon borde ha gjort var dag med sin kropp och knopp. Så – hur ser den träningen ut? Utgår den från de behov vi har och den design som vi utvecklat fysiskt och mentalt under hundratusentals år?
Eller utgår den från en trend, ett färdigt utbud, utseende och ständig prestation?
En del träningstrender bygger ju på att idag betala pengar för att göra gammalt hederligt kroppsarbete. Sådant vi historiskt har gjort allt för att slippa utföra betalar vi alltså pengar för att få göra idag. Bara det inte kallas arbete utan träning så går det att sälja.

De flesta träningsprogram är designade för att skapa maximal effekt i ett begränsat/specialiserat utförande eller aktivitetsområde. Du kommer förmodligen bli stark, rörlig och uthållig. Om inte alla tre – så förhoppningsvis en av aspekterna. Vanligtvis är överföringen till andra aktiviteter ganska låg.

Löpning är ett bra exempel där också skadefrekvensen över tid talar för sig själv. Vi ÄR helt enkelt inte gjorda för att BARA springa (och i vardagen sitta still). Monotoni är gisslet. Relevanta frågor att ställa är VARFÖR man springer – mot någonting eller från någonting? HUR springer du? Lätt, fort, långsamt, segt, tungt, i terräng eller på plant underlag, fokuserat eller tar du in din omgivning?

I många kroppsvikts-baserade träningssystem ligger fokus på statiska positioner och hög uthållighet. Mindre eller ingen vikt läggs alls på återhämtnings-strategier, rörelsekvalitet och hur du bör och ska väva in dina träningskvaliteter i ALL annan aktivitet. Vardag som träning.
Under snart 20 år i arbete som tävlande och coach i landslag, utbildare och kinesisk medicinare har jag också sett hur de flesta skador hos tränande – elit som motionär – beror på brister i återhämtning, rörelsekvalitet och monotoni i träning. Har man den grunden och på detta lägger hög intensitet och hög belastning är skadorna endast en tidsfråga.

Då vi integrerar element som vanligtvis är separata och isolerade från varandra kastar vi ut en hel del vanliga antaganden om träning och återhämtning genom fönstret.
Genom att starta lågintensiv aerob träning och gradvis öka komplexitet och intensitet kan vi utvecklas i rörelse- och aktivitetsförmåga oavsett ålder och utgångsläge.

Framför allt skapar det nyfikenhet och är kul!

Är du redo att omdefiniera ditt träningsparadigm?
I sådana fall – Häng med!

Prova på pass 27/8 kl. 18.00 – 19.15
Terminsstart 10/9 kl. 18.00 – 19.15

Du kan läsa mer HÄR!

Funktionella redskap för Kropp & Knopp – ÅF

Stort tack till ÅF- gänget i Linköping som jag hade förmånen att spendera eftermiddagen tillsammans med. 

Vi arbetade både teoretiskt och praktiskt för att förstå sambanden mellan beteende, andning, fokus och kreativitet.

En lyhörd, intresserad och inte minst lekfull grupp vilket visade sig när vi gick igenom det autonoma nervsystemet, andningsprotokoll, hållning samt mental och fysisk kapacitet. 

Förståelse för vår egen fysiologi är en förutsättning för att finna hållbara och utvecklande strategier i livet. Här spelar såna förbisedda saker som svansföringen, diafragma, andning och ett lekfullt sinne roll. Stort tack även till  Mattias Diener för processarbete och struktur.

På återseende hoppas jag!

#åf #andetaget #träning #hälsa #psykiskhälsa #vitalitet #stresshantering #stimuli #återhämtning #resurser #strategiskthälsoarbete

Andetaget – medveten andning för prestation, återhämtning & vitalitet

Tags

, , , , , , , , , , ,

Evohealth-andning.jpg

Syre – näringsämnet vi glömde bort. Diafragman – muskeln vi tappade i farten.
Träning innebär idag oftast två saker: vi tränar det kardiovaskulära systemet – konditionen och vi tränar det muskulära systemet – styrkan.
Vi följer dessutom olika dieter – makro-nutrienter. Vi äter kosttillskott – mikronutrienter.
Men hur ofta tränar vi det system som katalysatorn och ligger bakom alla ovanstående delar?
Kvaliteten på andningen är avgörande för motoriska funktioner, metaboliska och känslomässiga. Det är navet vilket allt snurrar runt.

Syret är den viktigaste delen i människans metabolism.
Det är ett faktum att vi klarar oss månader utan föda, veckor utan vatten men endast minutrar utan syre. Ändå är andningen oftast bara en “slav” och ett bihang till aktivitet och rörelse i människors träning. Ytterst sällan tar vi kontrollen över andningen INNAN och EFTER aktivitet.

Andningen är den absolut viktigaste delen i förberedelse av fysisk aktivitet.
Alla vet också att andningen är knuten till våra känslor – när vi försöker lugna ned oss tar vi djupa andetag. Då vi blir skrämda eller rädda så låses andetaget. När vi är stressade blir andningen grund och snabb.

Allt detta är biokemisk verklighet, men också känslomässig verklighet.

Så – genom andetaget kan vi bokstavligen bemästra oss själva fysiskt och beteendemässigt. Men då behöver vi träna på det, på precis samma sätt som vi tränar styrka eller kondition. Det fina är att genom denna träning så förbättras ALL prestation på köpet.

Vi kommer gå igenom hur du på ett effektivt sätt lägger in andningsträning i din existerande träningsrutin eller/och använder andetaget som metod för att gå ned i varv.
Vi kommer naturligtvis gå igenom separata andningsprotokoll för prestation, återhämtning, igångsättande, lugnande och vila.

Under dagen lär vi oss:

 • Anatomisk och funktionell andning
 • Hur vi undviker syreskuld (och därmed överbelastning) under träning
 • Behovet av aerob och anaerob träning – och vad det praktiskt innebär
 • 80/20 principen
 • Näsandningens betydelse för arbetspuls, syreupptagningsförmåga och motorik
 • Betydelsen av lungornas elasticitet
 • Syrets betydelse för led-muskulatur och skadeförebyggande
 • Syre, koldioxid och metabolism
 • Hållning/position och andetaget
 • Olika andningsprotokoll; prestation, återhämtning, vila, sömn
 • Praktiska övningar

Datum: Lördag 19/8

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Vidingsjö Motionscentrum, Linköping.

Pris: 1990:- inkl moms. Inkluderar kursmaterial.
Kursavgiften betalas in på BG: 5441-5997 , Yin Shu Enterprise.
Ange ditt namn och “andning”. Om du behöver dokumentation för friskvårdspeng etc – kontakta mig.
Sista anmälningsdag 11/8 på epost:

paul@yinshu.se

Logo_1497036211590.jpg

 

Funktionella redskap för Kropp och Knopp – Autoliv.

Tags

, , , , , , , ,

Hög svansföring och position

Stort tack riktar jag till gruppen från Autoliv jag fick förmånen att ägna hela måndagen tillsammans med. Vi började med att arbeta med sätt att först och korrigera vår hållning. Allt sitter i “svansen” – bäckenets position.

Stress, stimuli och återhämtning

Tillsammans med Ewa Svensson från Crearum och Mattias Diener från ÅF arbetade vi med att förstå och medvetandegöra hur vårt inre – nervsystem och hjärna tolkar och vänjer sig vid extern stimuli/stress/distress. Hur vi på ett enkelt sätt i vardagen kan neutralisera stillasittande och monotonins skadliga effekter på oss. 

Andningen, Allostas, fysisk- och psykisk hälsa

Mycket tid ägnades både solo och i par för att förstå problemet med “allostas” och lära oss att ta kommando över andningen genom vilken vi effektivt och snabbt faktiskt kan ändra på vår biokemiska “set-up”.  På så vis kan vi genom en praktisk och enkel metod finna större fokus, bättre stresstålighet, bättre återhämtning och metabolism. Är vi medvetna om dessa mekanismer och får in en så enkel praktik som 10 minuter om dagen så påverkar vi även vår förmåga att fatta beslut, kreativitet och vår samarbetsförmåga. Något alla organisatoner och individer ar nytta av. Framför allt är det knutet till lust och lätthet vilket är motsatsen till den psykiska ohälsa som idag är ett av de största – och snabbast växande samhällsproblemen. Detta trots allt mer ökande resurser på området. Något matchar uppenbart inte i den ekvationen.

Aerob- och anaerob förmåga

Utgångspunkten i metoden är att människans fysik och biologi utvecklats under evolution i miljontals år och är direkt knuten till beteende och mående.

Många metoder är idag fokuserade på att ändra på “tänket” – knoppen. Men faktum är att om vi skalar löken ett lager till, och sätter oss i förarsätet för vissa funktioner som styr vår fysiologi – kroppen- så ändras även funktionen av knoppen. På det här sättet kommer vi också åt processer och mönster som så att säga “går under vår egen radar”. 

Kropp och knopp helt enkelt!

Återigen – stort tack!

Andetaget – prestation, återhämtning och vitalitet.

Tags

, , , , , , , ,

Stort tack till deltagarna på dagens workshop i medveten andningsteknik för prestation, återhämtning och vitalitet i Linköping

Vädret var som tur var med oss då vi utforskade andningens effekter på nervsystemet, biokemiska processer, beteende, träning och återhämtning. 

Jag ser fram emot att fortsätta på inslagen bana och utveckla både metod och tekniker enligt principiellt tänk.

Diafragmamassage, apne’, pranayama, powerbreathing, omvänd bukandning, buteyko, koldioxidtolerans mm och deras effekt på mänsklig funktion undersöktes.

Håll utkik efter kommande träningar i andningens tecken framöver!

#andning #prestation #återhämtning #vitalitet #bohreffekt #mobilisering #ans #diafragma #meditation #andningsteknik #mindovermatter #o2 #co2 #hemoglobin #atp #metabolism #evohealth

Workshop – Andetaget 10/6 i Linköping

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Evohealth-andning.jpg

Syre – näringsämnet vi glömde bort. Diafragman – muskeln vi tappade i farten.
Träning innebär idag oftast två saker: vi tränar det kardiovaskulära systemet – konditionen och vi tränar det muskulära systemet – styrkan.
Vi följer dessutom olika dieter – makro-nutrienter. Vi äter kosttillskott – mikronutrienter.
Men hur ofta tränar vi det system som katalysatorn och ligger bakom alla ovanstående delar?
Kvaliteten på andningen är avgörande för motoriska funktioner, metaboliska och känslomässiga. Det är navet vilket allt snurrar runt.

Syret är den viktigaste delen i människans metabolism.
Det är ett faktum att vi klarar oss månader utan föda, veckor utan vatten men endast minutrar utan syre. Ändå är andningen oftast bara en “slav” och ett bihang till aktivitet och rörelse i människors träning. Ytterst sällan tar vi kontrollen över andningen INNAN och EFTER aktivitet.

Andningen är den absolut viktigaste delen i förberedelse av fysisk aktivitet.
Alla vet också att andningen är knuten till våra känslor – när vi försöker lugna ned oss tar vi djupa andetag. Då vi blir skrämda eller rädda så låses andetaget. När vi är stressade blir andningen grund och snabb.

Allt detta är biokemisk verklighet, men också känslomässig verklighet.

Så – genom andetaget kan vi bokstavligen bemästra oss själva fysiskt och beteendemässigt. Men då behöver vi träna på det, på precis samma sätt som vi tränar styrka eller kondition. Det fina är att genom denna träning så förbättras ALL prestation på köpet.

Vi kommer gå igenom hur du på ett effektivt sätt lägger in andningsträning i din existerande träningsrutin eller/och använder andetaget som metod för att gå ned i varv.
Vi kommer naturligtvis gå igenom separata andningsprotokoll för prestation, återhämtning, igångsättande, lugnande och vila.

Under dagen lär vi oss:

 • Anatomisk och funktionell andning
 • Hur vi undviker syreskuld (och därmed överbelastning) under träning
 • Behovet av aerob och anaerob träning – och vad det praktiskt innebär
 • 80/20 principen
 • Näsandningens betydelse för arbetspuls, syreupptagningsförmåga och motorik
 • Betydelsen av lungornas elasticitet
 • Syrets betydelse för led-muskulatur och skadeförebyggande
 • Syre, koldioxid och metabolism
 • Hållning/position och andetaget
 • Olika andningsprotokoll; prestation, återhämtning, vila, sömn
 • Praktiska övningar

Datum: Lördag 10/6

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Vidingsjö Motionscentrum, Linköping.

Pris: 660:- inkl moms. Inkluderar kursmaterial.
Kursavgiften betalas in på BG: 5441-5997 , Yin Shu Enterprise.
Ange ditt namn och “andning”. Om du behöver dokumentation för friskvårdspeng etc – kontakta mig.
Sista anmälningsdag 5/6 på epost:

paul@yinshu.se

Dagen spenderas utomhus så ta med lämplig klädsel. Vi kommer röra på oss en del så löpskor och träningsklädsel är lämplig. Ett liggunderlag rekommenderas också. Lunch och cafeteria finns att tillgå i närheten.

 Schema:

09.00          Introduktion & Historik

10.00          Autonoma Nervsystemet (ANS) översikt & praktiska övningar

11.00          Praktisk andningsteknik/mekanik, standarder & praktiskt arbete

12.00          Lunch

13.00          Praktisk fysiologi & praktiskt arbete

14.00          Tester & applikation i idrott/rörelse/vila

15.30          Frågor

16.00          Avslutning

 

diaphragmatic-breathing-360-o-1

Dag 1 gick fort!

Första kursdagen på Öronakupunktur 1 för kroppsterapeuter – örats anatomi, funktionspubkter och mästarpunkter samt olika behandlingstekniker stod på schemat. Fullspäckad morgondag lär det bli!

#öronakupunktur #tcm #kroppsterapeuter #friskvård #behandling #neuro