Neuroplasticitet!

Här är en fin visuell presentation över neuroplasticitet och hjärnans förmåga till förändring. I såväl behandlingar, föreläsningar, utbildningar och träning utgår jag från det här temat. Eftersom vår totala förmåga – fysiskt, känslomässigt och beteendemässigt utgår från hjärna och nervsystem (som iofs är större än hjärnan) så går det inte att hoppa över det här steget.
Om vi ska få tillgång till så stor del som möjligt av oss själva, och till och med öka våra förmågor under livets gång, så krävs reflexion och inkännande liksom stimuli. Det är nödvändigt att särskilja nödvändiga ärvda instinkter (som i sig är positiva) och skydds-/ belöningsmekanismer. Att särskilja äkta behov från de illusioner vi oftast fastnar i i dag. Detta arbete är inte alltid helt bekvämt och kräver ett mått av nyfikenhet, medvetenhet och acceptans.
Fysisk träning och rörelse har större betydelse för hjärnans hälsa än de flesta tror. Om vi kombinerar kunskaperna om detta så blir träning så mycket mera än kondition och styrka. Det blir en naturlig och integrerad del i utvecklingsarbetet.
Lär dig något nytt så utökar du dina förmågor på ALLA plan. Försvara dina begränsningar så får du med all säkerhet behålla dem. Det är ALDRIG för sent…

Du är din hjärnas arkitekt! Ser din verklighet ut som du önskar?

Rewiring_the_Brain_Infographic