TCM – Traditionell Kinesisk Medicin

På Yinshu erbjuder vi konsultation och behandling enligt den traditionella kinesiska medicinen. Det finns en mängd användningsområden och många problem kan avhjälpas genom behandling.
Det centrala är dock att man får hjälp med ett ”know how” – varför man har ett visst besvär och hur man bör göra för att undvika det i framtiden. Även om man vill lindra de symtom patienten har, ligger fokus alltid på att finna den bakomliggande orsaken till problemet. I den visdom som finns traditioner ligger potentialen till ett friskt och utvecklande liv. Med andra ord är behandling ett redskap på vägen, men nyckeln ligger vanligtvis i förändring av livsstil vare sig det gäller näring, sömn, träning, stress eller relationer.

Akupunktur
Akupunkturen kommer i sin ursprungliga form från Kina, där den praktiserats i obruten tradition sedan flera tusen år. Med tiden har man nått djup insikt om människans olika hälsotillstånd och byggt upp ett väl fungerande system. En akupunkturbehandling går till så att små tunna nålar förs in under huden med en speciell teknik på så kallade akupunkturpunkter. Beroende på behandlingens syfte varierar behandlingstid och nålteknik. För vissa problem används sk Moxa (torkad kinesisk gråbo) som antänds för att värma vissa specifika punkter eller områden på kroppen.
Ny forskning visar att akupunktur har stor inverkan på djupa funktioner i vårt nervsystem och hjärna. På så vis kan man komma åt både beteendemässiga och fysiska besvär.

Örtmedicin
För vissa tillstånd lämpar det sig bäst med tillskott i form av örtmedicin. Den kinesiska farmakopén består av över 5000 olika örter. De örter som används här är producerade enligt internationell GMP-standard och har genomgått tester för bl a tungmetaller och pesticider. Man använder sig oftast av välbalanserade formulas för specifika problem, men ibland även tillskott i form av enkelörter t ex Ren Shen (Ginseng).

Koppning
Koppar av glas eller plast sätts fast med vakuumtryck och skapar en utdragande, rensande effekt. Ypperlig behandling för fascia-/bindvävsproblematik, och för att skapa djup cirkulation på ett stort område. Koppar används ofta i kombination med akupunktur vid t ex led-problematik.

Tui Na
Tui Na är det kinesiska sättet att massera. Metoden bygger på samma principer som akupunkturen. Tui betyder ”att skjuta/knuffa och Na ”att greppa”. Med olika manuella tekniker som närmast liknar vanlig massage och akupressur åstadkommer terapeuten de effekter som är relevanta för den aktuella behandlingen. Behandlingen är vanligtvis mycket behaglig och används ofta i friskvårdssyfte, men även för behandling av specifika sjukdomstillstånd.

För att boka behandlingstid – klicka på knappen här nedan!

Boka_tid_Gron